Kontrakt.

Denne kontrakt er kun vejledende


Vingegaard Hestepension

V/Karin & Ole Vestergaard, Bøtterupvej 11,3100 Hornbæk, Tlf. 22963020

 

Opstaldnings aftale

 

 

Underskrevet staldvært: Vingegaard Hestepension udlejer herved til medunderskriverne hesteejer:

 

Navn:

Adresse:

Telefon privat:                                                             Arbejde:

Dyrlæge:                                                                       Tlf.:

Smed:                                                                            Tlf.:

 

Fra dato:                                          at regne 1 boks til pensionspris pr. måned kr.                                     incl. Moms.

Dette beløb betales forud den 1. i måneden. Bank: Nykredit Bank, konto nr. 5479-3207479.

 

Pensionsprisen omfatter fodring af hesten efter den for Vingegaard til enhver tid gældende foderplan, strøning under hesten og ud/ind lukning fra fold. Hesteejer sørger selv for udmugning.

 

Eventuelle udlæg til særydelser (f.eks. ormekur + gødningsprøver) vil blive debiteret hesteejeren og påført næste månedsregning.

 

Staldvært anviser stald plads. Flytning til anden staldplads kan forekomme.

 

I øvrigt gælder følgende vilkår for aftalen:

1.         Hesten opstaldes for hesteejerens regning og risiko. Hesteejeren er ansvarlig for eventuelle skader på ting eller personer, som hesten måtte forvolde i og uden for stalden. Hesteejeren skal holde hesten ansvarsforsikret.

2.         Såfremt hesteejeren er i restance med pensionspris, har Vingegaard Hestepension tilbageholdelses ret i hest og sadel. Vingegaard Hestepension har tillige ret til at nægte vedkommende adgang til gården, indtil de skyldige beløb er betalt.

3.         I opstaldningsprisen er ikke inkluderet udgifter til dyrlæge, beslagsmed, sadelmager, daglig vartning og særforplejning.

4.         Vingegaard Hestepension sørger for at hesten med regelmæssige mellemrum får ormekur udgiften til dette påføres næste måneds regning. Hesten skal være vaccineret inden opstaldning, og hesteejeren har pligt til at vedligeholde hestens vaccination. Hesten skal være chipmærket og registreret som: ”permanent udelukket fra anvendelse til konsum”, chip nr.____________________________________.

5.         Hesteejeren skal oplyse Vingegaard Hestepension om, hvilken dyrlæge og smed, der sædvanligvis skal anvendes.

6.         Opsigelse af nærværende kontrakt kan gensidigt ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Afgår hesten ved døden, kan hesteejeren opsige kontrakten uden varsel.

 

Nærværende kontrakt udfærdiges og underskrives i 2 enslydende eksemplarer, hvor af en forbliver hos staldværten, det andet eksemplar udleveres til hesteejeren.

                            

Bøtterup, den

 

 

   Som hesteejer                                                                                   Som staldvært

 

 

    ______________________                                                                                   _____________________

 

 

 

KarinVestergaard 30.03.2020 14:24

Ja vi har ledige bokse. Ring for at høre mere 22963020 Mvh Karin Vestergaard

Mathilde 29.03.2020 19:45

Hej, har i nogle ledige bokse og er det muligt selv at medbringe foder og kun gøre brug af jeres wrap?

| Svar

Nyeste kommentarer

18.08 | 06:56

Hej .
Jeg leder efter opstaldning med mulighed for enefold på jord.
Er det muligt hos jer.?
Venlig hilsen jeannett Søndergaard.

30.03 | 14:24

Ja vi har ledige bokse. Ring for at høre mere 22963020 Mvh Karin Vestergaard

29.03 | 19:45

Hej, har i nogle ledige bokse og er det muligt selv at medbringe foder og kun gøre brug af jeres wrap?

04.11 | 07:26

Ja det må du da. Kontakt mig på mobil 22963020 for fremvisning. Så tager vi resten der.